Guddina diinagdee naannoo keenyaa saffisa barbaadamuun itti fufsiisuuf, galii guddisuun humna dorgomummaa naannoo keenyaa roga maraan cimsuun murteessaadha.

  • 16 Apr 2024
  • Posted by caffeeoromia
  • 0 Comments